Etterlyser budsjettdisiplin: – Store utfordringer og mye usikkerhet

foto