– Omstendighetene rundt funnet av Torjus og funn ved obduksjonen taler ifølge obdusenten for at døden skyldtes nedkjøling, sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Torjus Seland (7) fra Lyngdal ble funnet omkommet tirsdag ettermiddag rundt klokken 16.00, opplyser politiet. Han hadde da vært savnet siden søndag klokken 13.30.

– Obdusenten har angitt sannsynlig dødsdato til mandag 16. oktober. Politiet må avvente endelig obduksjonsrapport og undersøkelser for, om mulig, angi nærmere dødstidspunkt, sier Mushom.

I samråd med de pårørende frigir politiet kart og koordinatorer for funnstedet. Han ble funnet nordvest for Røydalshei, mellom heia og Langemyr. Funnestedet er like sørøst for Døbla.

– Torjus ble funnet i et skogsterreng øst for Langemyr under en stor stein på en steinhelle, som framsto nærmest som en naturlig gapahuk, sier Mushom.

Leteaksjonen etter Torjus skal evalueres av Hovedredningssentralen.

– Når det kommer til mer detaljer om redningsaksjonen, så er dette noe vi eventuelt må komme tilbake til. Evalueringen vil forhåpentligvis gi et helhetlig svar på hvorfor vi ikke klarte å finne Torjus før det var for sent, sier Mushom.

Redningstjenesten forstår at det er et stort informasjonsbehov rundt saken, og politiet ønsker å være åpne om det de kan være åpne om, understreker han.

– Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å komme med sine innspill, erfaringer og tilbakemeldinger. Dette møter vi med ydmykhet og full åpenhet. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg er helt trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra kunnskapen de har hatt til enhver tid, sier Mushom.