Inhabilt utvalgsmedlem støttet naboer på befaring

foto