– Vi ber beboere og grunneiere langs elvene om å sikre eiendeler, sikre at vann ikke kommer inn i boliger og andre bygg, og være forsiktig, skriver Lindesnes kommune på sine nettsider mandag ettermiddag.

Store mengder regn og is, samt smelting av snø, har ført til propper i både Mandalselva og Audna. Dette sammen men stormflo kan skape problemer, særlig langs fylkesvei 460 mellom Vigeland og Spangereid, og i Mandal sentrum.

– Unngå å oppsøke utsatte områder og vær oppmerksom på at vannstanden kan endre seg svært raskt, skriver kommunen.

Les alt om værsituasjonen her.

Kommunen har sandsekker klare hos teknisk drift på Jåbekk som private boliger og næringsdrivende kan låne. De som ligger kritisk til prioriteres.

Fylkesvei 460 ved Vigmostad er allerede stengt grunnet høy vannstand og kommunen varsler om at en flom kan føre til enda flere stengte veier.

I Vigmostad har ikke høy vannstand bare påvirket veiene. Også skolen, SFO og barnehagen er stengt.

– Det tas en avgjørelse i kveld på om de kan åpne igjen i morgen, melder kommunen.

Velferdstjenestene har dialog med brukere og pårørende og vurderer fortløpende tiltak.