Biblioteket i fengselet får tilskudd på 1,1 millioner