Skolekretsene møter mer motstand: – At en skal krysse dalstrøkene er historieløst

foto