Innvilget dispensasjon for 32 nye bygg i strandsonen

foto