Vant Frivillighetens inkluderingspris og 10.000 kroner