Feiring av skaperkraften

foto
Odd Klev er en av foredragsholderne på konferansen Kraften i kobling, som arrangeres 5. og 6. mai. Foto: Privat