Utvikler sentral tomt i Åseral

Alternativ 3 må kunne sies å være det mest radikale forslaget som lanseres for Kyrkjebygda i Åseral. Foto: Trollvegg arkitektstudio