Kommunesammenslåingen gir økt arbeidspress

  • Mye å gjøre: Administrasjonene i de tre kommunene som fra 1. januar 2020 utgjør nye Lindesnes kommune har et økt arbeidspress med tanke på kommunesammenslåingen. Fra venstre: rådmann i Marnardal – Kjell Rune Olsen, prosjektleder i nye Lindesnes –Kyrre Jordbake, og rådmann i Mandal – Irene Lunde. FOTO: Marianne Furuberg