foto
To døtre og en sønn, Heidi, Lene og Rune, mistet en elsket far alt for tidlig, 65 år gammel. Foto: Dag Lauvland

Pappa, en samler av mandalshistorie