Startet som pilotprosjekt: – Målet er å få ungdom ut i lønnet arbeid