Åpnet Piren kulturrom med jazz og fulle lokaler

foto