Fengsles etter promillekjøring i sentrum: «Et klart farepotensial»

foto