Økt ledighet til tross for høy etterspørsel etter arbeidskraft

foto