Forbereder seg til å ta imot ukrainske flyktninger

foto