Statsforvalteren omgjør ikke kommunens vedtak

foto