Her holder flere rødlista arter til – nå restaureres naturen