Får trafikk inn i hagen etter ny omkjøringsvei

foto