Prisen på matvarer verden over falt til sitt laveste nivå på over to år i juni, særlig på grunn av et prisfall på blant annet sukker, melder FN-organet FAO.

Prisindeksen utviklet av Mat- og landbruksorganisasjonen (FAO) landet på et gjennomsnitt på 122,3 poeng i juni. Det er en nedgang fra 124 i mai og 23,4 prosent under toppunktet som ble nådd i mars 2022 da Russland invaderte Ukraina.

Det er også det laveste snittet siden april 2021, melder FAO.

FN-organet sporer de mest handlede matvarene globalt. Det er et prisfall på matvarer som sukker, vegetabilske oljer og korn- og meieriprodukt som har fått ned snittet.

Det er første gang på flere måneder at prisen på sukker går ned, og prisen på vegetabilske oljer er på sitt laveste siden november 2020.