Oppkjøpet av Widerøe vil gi innsparinger og økt verdiskaping på til sammen mellom 200 og 300 millioner kroner, ifølge Norwegian-sjef Geir Karlsen.

– Vi kan skape et produkt som gjør det mer attraktivt for kundene å fly med Norwegian og Widerøe. En stor del av synergiene vi venter, knytter seg til dette, sa Karlsen.

Widerøe skal videreføres som eget selskap form av et datterselskap i Norwegian-strukturen og har fått løfter om å fortsette utviklingen av selskapet innenfor den strategien som er lagt.

Karlsen ramser opp innkjøp, bakketjenester, IT og vedlikeholdsavtaler for flyparken som områder Norwegian kan bidra med å få ned kostnader.

– Vi kan bidra med stordriftsfordeler innenfor en rekke områder som begge selskaper har kostnader på i dag. Vi er en større organisasjon med en sterk finansiell posisjon. Det gjør at vi kan lage store av taler i dag, for eksempel for vedlikehold av fly, som vi ikke kunne gjøre før, sa han.

Karlsen understreker at det per nå ikke er planer om nedbemanninger som følge av oppkjøpsavtalen.