Frykter liv vil gå tapt på grunn av dårlige gjerder