Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker seg et Nato-senter for overvåking av olje- og gassinstallasjoner til Stavanger-regionen.

Det kommer fram i et brev hun har sendt til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), skriver Rogalands Avis.

− Det er opp til nasjonale myndigheter å vurdere hastegraden, men krigen i Ukraina setter naturlig nok saken på dagsordenen. Det er ut fra Stavangers posisjon som energihovedstad at vi har sendt henvendelsen til forsvarsministeren, sier Nordtun til avisen.

Forsvarsdepartementet bekrefter at de har mottatt brevet, men har ikke hatt anledning til å kommentere saken ytterligere.

I brevet skriver ordføreren at kommunen har fulgt nøye med på utviklingen av sikkerheten knyttet til olje- og gassinstallasjoner i kjølvannet av sabotasjeaksjonene på gasskablene Nord Stream 1 og 2, samt observasjoner av droner offshore og i tilknytning til landbaserte installasjoner.

Nordtun forklarer at de ønsker kontroll på kritisk infrastruktur, både for Norge og Europa.

– Behovet for overvåking av infrastrukturen er en forutsetning for å ha nødvendig kontroll, sier ordføreren.