Fritidseiendom blir igjen brukt til landbruk

foto