Sier ja til utbygging av hytte i strandsonen

foto