Flere eksperter på datasikkerhet trekker fram ressurssterke utenlandske statlige aktører som mulige forøvere bak dataangrepet mot norske departementer.

Ingen av de direkte involverte departementene, DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) eller PST ville mandag kommentere direkte hvem de mistenker for å stå bak det omfattende hackerangrepet mot tolv departementer.

Til Digi.no sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Kripos at de mottok en anmeldelse om saken 14. juli. Sentralt i deres etterforskning er å finne ut hvem som står bak angrepet.

– Vi har mye opplysninger i saken, og det handler om å sikre sporene som kan sikres og følge dem, enten det er nasjonalt eller internasjonalt. Det er viktig å finne ut hvem som har motiv for å utføre et slikt innbrudd og hvem som har kompetanse til å gjøre det, sier Hanssen.

Statlig aktør

Teknologi- og sikkerhetsekspert Torgeir Waterhouse sier til NRK at det er alvorlig at noen vil angripe sentrale norske samfunnsfunksjoner.

– Det er også alvorlig at noen der ute er interessert i å angripe, sier han.

Seniorforsker Lars Gjesvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) trekker fram at angrepet enten kan skyldes kriminelle som tilfeldigvis har rammet en statlig organisasjon. Den andre muligheten Gjesvik trekker fram er at det er en statlig aktør som vil drive spionasje mot Norge.

– Hvis det er statlig spionasje, så er det jo sånn at e-tjenesten på hvert år peker særlig på Russland og Kina, sier Gjesvik til NRK.

Store ressurser

Runa Sandvik er en norsk sikkerhetsekspert med base i New York. Hun sier til Aftenposten at det er for tidlig å slå fast at det er en statlig aktør som står bak angrepet, men at det like gjerne kan være noen som er støttet av en stat, eller som har fått en bestilling på å skaffe informasjon.

– Det er viktig å få fram at det er sakk om en aktør med store ressurser og tålmodighet, sier hun.

Hennes oppfatning deles av amanuensis Henrik Dvergdal ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. Han sier det kreves høy kompetanse å avdekke sårbarheter i datasystemer.

– Så jeg tviler på at det er amatører som står bak, skriver han til Aftenposten.