MANDAL Marius Berthelsen Kjær i Kattegat 5 på nedre Malmø har fått tillatelse til å legge ut tre utliggere på åtte meter i Mandalselva.

De skal anlegges vinkelrett på bryggen like utenfor eksisterende bolighus på eiendommen. Ingen av naboene har noen innsigelser til dette. Teknisk forvaltning pålegger ikke belysning på utliggerne, men anbefaler at de klargjøres for dette, siden belysning kan bli påkrevd senere.