Fire ungdommer omkom for to år siden da bilen de kjørte fikk skrens og

havnet over i motgående kjørefelt hvor de traff en lastebil i Trybakken 10. september 2010.

Havarikommisjonen konkludere med at bilen hadde alvorlige tekniske

mangler og at den blant annet var senket.

BMW'en var ombygd med senkesett som var justert lavere enn det som var anvist i

godkjenningsdokumentene. Det var ikke montert godkjente dekk og felger.

Høyre bakdekk var nedslitt og begge støtdemperne på høyre side var

defekte, melder fvn.no.

Statens havarikommisjon konkluderer med at de endringene som var gjort på bilen samt manglene bilen hadde medførte til at denne ble svært krevende å kjøre, spesielt for en uerfaren fører.

Havarikommisjonen har kommet med tre anbefalinger:

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens

vegvesen, politiet og Trygg Trafikk fokuserer spesielt på ombygde

kjøretøyers egenskaper og innvirkning på sikkerheten i forbindelse med

kampanjer og aksjoner rettet mot ungdom. Statens

havarikommisjon for transport tilrår at Riksadvokaten i samarbeid med

Folkehelseinstituttet utarbeider rutiner som sikrer at resultatet fra

prøver tatt av døde personer angir påvirkningsgrad av rusmidler før

døden inntraff. Statens havarikommisjon for transport tilrår

at Samferdselsdepartementet utreder muligheten for at alle som omkommer

i veitrafikkulykker kan obduseres.