Fredelig lørdag ettermiddag på hytta i Hellesund. En speedbåt med en liten gummibåt på slep. Ei and svømmer fredelig og godtroende inn på bukta. Gummibåten med mann om bord slippes løs, derved er den en robåt. Det er lovlig å jakte fra robåt. Fuglen har kravlet på land. Her er det vanlig at ender, måker osv har et trygt hvilested. Da ser jeg, til min forskrekkelse, et børseløp stikker opp over kanten av gummibåten. Javel tenker jeg det er vel ingen som vil begynne å skyte her inne foran vinduene våre. Jeg tar feil, dessverre. Jegerbåten med den staute jegeren ombord, er ca 40 meter fra vårt stuebord. Fuglen sitter trygt på land og koser seg, tror den, 60 meter fra oss.Geværet heves og det siktes. Et pang bryter idyllen. En andefuglen ruller død nedover knatten den har sittet på. Er det lovlig å skyte på annen manns grunn er det første spørsmålet en stiller seg.Fra 10.sept. er det lovlig å jakte, det vet vi. En kan være enig eller uenig om det er riktig med slik jakt. Det er en ærlig sak. Det jeg med mange reagere på er når det jaktes/slaktes på halvtamme sjøfugler, og det foregår inne i bukter og smale sund foran hytter og hus. Jeg trodde i min enfoldighet at jaktetikken tilsier at det ville jegerne vegre seg for. Slik ser det dessverre ikke ut til å være. Henstilling til dere jaktfolk i skjærgården! Vis hensyn til omgivelsene. Det vil alle være tjent med.Helge AndresenNY Hellesund