Ja, mange husker nok da vi lå på magen på bryggekanten i barndommens rike og glemt tid og sted i henrykkelse over livsmangfoldet rett under vannflata. Slik også med de barna vi har besøk av i Ny-Hellesund om sommeren. Vi har et lite akvarium hvor de spennende artene for en kortere tid må finne seg i å være og bli studert. Men i sommer manglet vi bergnebb og satte derfor ut to små teiner ved brygga. Etter to døgn fikk vi tre stykker. Men hvor er de, tenkte jeg. Tidligere var det jo fullt av dem når vi kastet matavfall i sjøen.

Leppefisk er familiebetegnelse for flere spesielt fargerike enkeltarter. Hos oss seks, berggylt, grønn- og grasgylt, blåstål, rødnebb og bergnebb. De har fasinerende liv med både skifte av kjønn og farge, noen bygger rede og andre forsvarer innbitt makens egg. De er stasjonære og hos oss holder de til i strandsona langs fjellgrunn og klipper med rik vegetasjon i Sør- og Vest - Norge.

Men i de seneste årene er det flere enn små barn som fanger bergnebb. Langs Skagerrakkysten og opp mot Trøndelag fanges det årlig millioner av leppefisk. Ja, vi ser det. Fiskere kommer og slenger ut teinene sine tett opptil brygger, holmer og skjær. Bare fra Lista til grensa med Sverige fanges det hver sesong vel 4 millioner. For det er store penger å hente. Bergens Tidende hadde en reportasje i høst om en fisker fra Fjell som i løpet av et par måneder hadde fisket leppefisk til en verdi av 2 millioner kroner!

Det er til oppdrettsanleggene på Vestlandet leppefisk blir kjørt i tankbiler for der å spise lakselus, en plagsom parasitt som selv gnager på broilerlaksen. På den måten hjelper bergnebb og berggylt investorene til å bli enda rikere. Men de får et kort og trøstesløst liv i de fullstendig golde biotopene som laksemerdene er.

Vår oppfinnsomhet er grenseløs når det kommer til å tjene penger. Ikke minst gjelder det for virksomhet som utnytter naturen på en måte som griper inn i kompliserte økologiske sammenhenger. De uheldige konsekvensene viser seg ofte først i ettertid. Leppefisket kan være et nytt eksempel.

Dette og leppefiskenes fasinerende liv kan du høre om på skolehuset i Ny-Hellesund når landets fremste forsker på leppefisk kommer. La oss håpe det for framtida blir bergnebb nok til makrellterne, torsk og småbarn.

 Visste du for eksempel at grønngyltehannen bygger rede til maken og vokter eggene hennes med stor besluttsomhet og mot? Jeg vil her slutte med Ivar Åsen; Men der leika det fisk nedi kavet, og den leiken den ville han sjå.

Peder Johan Pedersen i Ny-Hellesund

.