Pressemelding: Folkehelseprisen deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen og kan tildeles noen som

- bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet

- bidrar til gode nærmiljøer

- bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap

- skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner

- har hatt stor betydning for folkehelsen og sosiale forhold i nærmiljøet

Utdeler av prisen, Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag i Agder, mener årets pris deles ut til en virkelig verdig mottaker:

Midt-Agder Friluftsråd har et godt samarbeid med mange aktører og står for et enkelt og sosialt friluftsliv uten krav om dyrt og moderne utstyr. De gir ett vennlig puff og inspirerer til at vi kommer oss ut, og de gir oss trygghet til å oppdage nye områder. De bidrar til sosialt fellesskap og aktiviteter som skaper trivsel og livskvalitet – eller folkehelse som vi gjerne kaller det i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og de inviterer til aktiviteter hvor generasjonene møtes.

Styremedlemer i Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeslag i Agder, Torhild Iveland og Olaf Moen, vil dele ut prisen under arrangementet i Sødalsmyra.

Kort om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er også interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

I Agder har Nasjonalforeningen for folkehelsen 22 helselag og 10 demensforeninger. De bidrar til muligheter til god helse og trivsel hele livet, gjennom aktiviteter i sine respektive lokalsamfunn.