Budstikka øker mest av lokalavisene i hele Agder, av de avisene som er

tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA). Avisen økte med 111 eksemplarer

fra 2006 til 2007.

Av Anne Lise Riseng

Dermed har avisen hatt sammenhengende vekst siden 2001. Veksten er på 4,3 prosent, fra 2608 til 2719 eksemplarer. Av dette er 165 i løssalg, resten abonnement. Løssalget er 10 høyere i 2007 i forhold til 2006.

- Dette er veldig kjekt. Avisen har hele tiden vært heldig og hatt en hardtarbeidende stab. Vi har det siste året økt i redaksjonen og kommer i 2008 til å lansere flere nye produkter. I mars kommer vår første næringsavis som bilag til våre faste lesere, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Roar V. Osmundsen i en kommentar.

Andre lokalaviser på Agder øker også, eneste unntak er Frolendingen som gikk noe ned. Vennesla Tidende økte med 97 eksemplarer mens avisen Agder økte med 98.

Total sett kan avisene som er tilknyttet Landslaget for Lokalaviser se tilbake på fortsatt fremgang, fra 331.079 til 338 929 eksemplarer samlet sett. Det vil si at landets minste aviser har gått frem samlet sett de siste 16 årene.

- Mange snakker om at verden har blitt mindre, en snakker om "den globale landsby", og kanskje er det det vi ser: Folk vil ha mer av det som skjer nært de og denne trenden vil bare bli sterkere og sterkere. Tilbakemeldingene jeg får fra andre lokalaviser, er nokså like de vi får lokalt: Tidligere var det koselig med lokalavis, nå er det noe folk må ha. Vi skal fortsette å være koselige, men vi skal også sette dagsorden lokalt, sier Osmundsen, som også sitter i styret for LLA.

Aviser tilknyttet kun Mediebedriftenes landsforening (MBL) offentliggjør sine opplags- og lesertall kl 12.00 i dag, mens altså LLA offentliggjorde sine tall i dag tidlig. Budstikka er medlem av begge bransjeorganisasjonene.

Roar V. Osmundsen