Høllen Båtruter trenger 250.000 kr for å kunne gi helårstilbud, men

politikerne vil ikke avgjøre båtrutas skjebne før i kommunestyret

torsdag 18. desember.

Dette ble klart da Formannskapet behandlet saken torsdag ettermiddag. Frp foreslo at kommunen skal bevilge det nødvendige for at båten kan gå om sommeren, men dette ble det ikke stemt over. Det var partiene V, Ap og KrF som sørget for nødvendig flertall for å utsette saken.

Bakgrunnen for utsettelsen er at politikerne vil ta opp saken under budsjettbehandlingen.

Det er Agder Kollektivtrafikk som har gitt beskjed om at kommunen må bidra med 250.000 kr skal båtruten tilby avganger utenom skoledagene. De 190 dagene det er skole støtter AKT med midler.