Søgne kommune vant saken mot Songdalen kommune, etter at Søgne sa opp avtalen om felles landbrukskontor.

Songdalen mente Søgne hadde arbeidsgiveransvar for de ansatte på kontoret, noe altså retten sier at Søgne ikke har.