Får du et pålegg om å fikse pipen etter branninspeksjon, kan det koste 5000 kr i kommunale avgifter å få lov til å fikse det. Dette vil politikerne i Songdalen endre på.

Saken dukket opp da formannskapet behandlet kommunale gebyrer for 2017. Denne saken må alltid være godkjent før budsjettet kan vedtas, fordi det påvirker kommunens inntekter.

KrFs Terje Imeland tok opp saken med ildsted.

– Jeg vet dette henger sammen med arbeidstid som brukes, men da jeg skiftet innsats i pipen fikk jeg en regning på 5000 kr. I Kristiansand koster det 1300 kr. Hvorfor er det slik forskjell? Man skulle tro samme lovkrav og annet som gjelder. Jobber de så mye senere?, det tror jeg ikke, sa Imeland.

Uttalelsene startet en liten debatt. Saksbehandler Arne Kjell Brunes kunne opplyse at ulike regler trår i kraft her.

– Et stålrør i pipa er søknadspliktig. Andre mindre endringer er ikke. Vi behandler etter plan- og bygningsloven, mens brannvesenet som gir pålegg etter brannforskriftene, sa han.

Arild Birkenes (Frp) mente et gebyr på 5000 kr for en slik jobb ikke var noe man ønsket i avisen. Rådmannen Kjell A. Kristiansen minnet om at det er komplisert å gjøre endringer i et enkeltgebyr så sent før budsjettet skal vedtas.

– Det enkleste er å ta imot signalene fra dere nå slik at vi kan ta det med ved neste regulering. Vi har fått signaler i forhold til vanngebyr. Og justert det. jeg kan ikke huske å ha fått signaler om pipe, sa Kristiansen.

KrFs Terje Imeland vil ha saken opp i september i stedet for november. Det fikk han støtte fra både politikere, rådmann og saksbehandler for.

Gebyrene skal sikre selvkost, det vil si at kommunen får inn det de har av utgifter. Songdalen sliter fortsatt med å oppnå dette. Noen gebyrer økes mer enn vanlig prisstigning, blant annet nye reguleringsplaner (økt fra 70.000 til 80.000) og vesentlig endring av planer (fra 25.000 kr til 40.000 kr).