Hummerfisket  er en tradisjon for mange ivrige hummerfiskere. Flere har en happening dagen etter, altså 2. oktober når første trekket er gjort. I år faller 2. oktober på en søndag, da er det ikke lov å trekke teiner. Kan en da trekke teinene noen timer etter på lørdag, og feire starten på hummerfisket med eventuelt hummer på brødet? Vi har spurt førsteinspektør Svein Hadland i Fiskeridirektoratet.

– Hummerfisket begynner klokken 08.00 den 1. oktober. Setting og trekking av teiner må avsluttes en time etter solnedgang. Det er lov å trekke teinene samme dag, faktisk så mange ganger en vil, forklarer Hadland.Han sier videre at tidligere var det en regel at når 1. oktober kom på en lørdag, så startet ikke hummerfisket før mandag. – Den regelen gjelder ikke lenger, sier Hadland.

Søndager

Søndagsfredningen gjelder fra en time etter solnedgang på lørdag til en time før soloppgang på mandag. Disse reglene som omhandler  helligdagsfredning og forbudet om å sette eller trekke teiner en time etter solnedgang og en time før soloppgang gjelder bare for kystrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige. Det vil si at i Rogaland og nordover er det lov å trekke og sette teiner på søndag.

Ut november

På kyststrekningen fra grensen til Sverige og til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fiske hummer fra kl 0800 1. oktober og ut november måned. Lenger nord er det også tillatt å fiske i desember.