Søgne Fremskrittsparti avholdt mandag kveld nominasjonsmøte og satte Egel Terkelsen på topp. I en pressemelding uttrykker han at han er klar for å bli Søgnes neste ordfører.

Det var få endringer i møtet, men nå er de fem øverste kumulerte. Det vil si at de er gitt 25 prosent tilleggsstemmer av partiet før velgeren har sagt sitt. I praksis vil det si at kandidater fra nr 6 og nedover, trenger mange personstemmer for å ha sjanse om å bli valgt inn.

1 Egel Terkelsen

2 Charlotte Søyland

3 Christian Eikeland

4 Gry Vibeke Aga Stubstad

5 Bernt L. Daland

6 Tom Jørgensen

7 Monica A. Horne

8 Magne Charles Nilsen

9 Astrid Flor

10 Ole Petter Sløgedal

11 Jan Petter Verdal

12 Wenche Larsen

13 Bjarne Knutsen

14 Svein A. Tronstad

15 Roy Parker Stubstad

16 Anita Skarpeid

17 Sten Børge Sløgedal

18 Lise Merethe Ekeland

19 Roger Johansen

20 Ulla Kristoffersen