Andre periode etter kommunesammenslåingen mellom Finsland og Greipstad var det disse som var folkevalgt: Sittende fra v.: Knut Solås, Ingard Aasen, kontorsjef Ove Gedde Myrre, ordfører Thøger Øvland, Sigurd Follerås og Alfred Tronstad.

;idterste rad fra venstre: Kristen Spikkeland, Andreas Tronstad, Tomas Kleveland, Kristofer Hagene, Randi Kulien, Erik Fjermeros, Jonas Dybing (rykket opp som medlem etter Kjersti Tveiten), Knut Koland.

Bakerste rekke fra venstre: Olav K. Røysland, Knut Frigstad, Bergtor Dybesland (rykket opp som medlem etter Anders Leipsland), Sigbjørn Horverak, Mads Gedde Myrre, Ivar Skaue, Sigurd Fløystøl og Torbjørn Aanensen.

Bildet er utlånt av Songdalen kommune