Selv om folk fra bygda gjennomgående er flinkere til å bruke refleks enn byfolk, så havner folk fra Vest-Agder nest nederst på rangeringen av norske fylker.

Vi deler plassen med våre venner fra Aust-Agder. bare Oslo er dårligere.

Det er Trygg Trafikk som har vært ute og telt bruken av refleks. Denne viser at 20 prosent bruker refleks på Agder, i Oslo er det nede i 15. Beste fylke er Østfold med 45 prosent.

Samtidig viser Trygg Trafikk sine bakgrunnstall at folk på bygda gjennomgående er flinkere til å bruke refleks enn byfolk: 45 prosent på bygda bruker refleks mens i byer er tallet nede i 26.

Tallet burde være langt høyere: De fleste påkjørsler skjer i bygater. Bilførerne er langt mer problemer med å se fotgjengere i byer enn det man tror.

I vinterhalvåret er det mye som krever bilførernes oppmerksomhet: fuktig veibane, regn eller snø, tåke, reklameskilt, butikkvinduer og lys fra andre kjøretøyer.

Folk i Vest-Agder er dårlige på refleksbruk