– Opplevelser fra barndommen har rustet meg til å håndtere kriser i næringslivet

foto