Det første kommunestyremøtet etter korona skal holdes i kinosalen på Buen. Det første kommunestyremøtet etter korona skal holdes i kinosalen på Buen. Foto: Audun Fegran Kopperud

Derfor arrangerer de kommunestyremøtet på Buen