Vil ha svar fra Fellesrådet

foto
Kirketårnsaken: Planutvalget ville ha informasjon fra Fellesrådet før de konkluderer i kirketårnsaken. Til ventre Kenneth Hjorth Rafaelsen (KrF) leder saken i møtet siden planutvalgsleder Jon Kittelstad (KrF) – i bakgrunnen på tilhørerplass – er inhabil. Videre rundt bordet (f.v.) Inga Fjeldsgaard Ap), Elisabeth Lindland (MDG), saksbehandler Jan Inghard Thorsen, Jon Gunnar Ask (H), Nina Bø Egeland (Frp), Harald Øyslebø (Frp) og leder for teknisk forvaltning, Glenn Anderson. Foto: Geir Nerhus