Umoe-dommen faller om en måned

Saksøker: Umoe Mandal-direktør Tom Harald Svennevig (t.v), rettslig medhjelper Andreas Sætre Hanssen og advokat Anders Ervin Solberg (t.h). Umoe Mandal AS mener to tidligere ansatte har brutt markedsføringsloven og åndverksloven. Foto: Marianne Furuberg