Her har kommunen kjøpt medisiner for nærmere én million kroner hittil i år

foto