Kan få kjøre til båthusene, men får ikke parkere

Kjøretilgang: Planutvalget kan være villig til å gi kjøretilgang til disse båthusene i enden av i Idrettsparken, på baksiden av balløkka. Men tillatelse til å parkere får de ikke, selv om de har hatt denne muligheten tidligere. Foto: Geir Nerhus