Kan få kjøre til båthusene, men får ikke parkere

foto