Roy Rasmussen fra Fiskeridirektoratet sjekker ei av teinene som ble beslaglagt mandag. T.v. Torvild Selås, miljøkrim-koordinator i politiet. Roy Rasmussen fra Fiskeridirektoratet sjekker ei av teinene som ble beslaglagt mandag. T.v. Torvild Selås, miljøkrim-koordinator i politiet. Foto: Halvard Ranestad Pedersen, SNO

– Folks holdninger til ulovlig fiske er den største trusselen mot hummeren