– Folks holdninger til ulovlig fiske er den største trusselen mot hummeren

foto