Etter at rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett er politikerne Songdalen relativt fornøyde.

– Det er et kjempestramt budsjett, men fornuftig, sier ordfører Johnny Greibesland etter at rådmannen er ferdig med sin presentasjon.

Kommunen må kutte i barnehagesektoren, men kan beholde eiendomsskatten på dagens nivå.

– Dette er vi fornøyd med og det ser ut til at vi vil få et overskudd i 2012, sier Greibesland. Han opplyser om at underskuddet i helsesektoren er tatt opp nå.

Jan Erik Tønnessland mener det er et budsjett som forventet, men skulle helst sett at det ble gitt mer penger til Nodelandshallen.

Jone Nyborg (V) mener at manglende byplanlegging kan føre til at utgiftene vil øke fremover og savnet dette i budsjettet.

Helge Stapnes (AP) spurte rådmannen om det var tatt hensyn til at dette med felles legevakt med Søgne skjærer seg fullstendig.

Rådmannen svarte at forslaget i budsjett er basert på at dette fremdeles deles med Søgne og at man ikke skal se bort i fra at denne debatten kommer opp igjen.