Kristin Knutsen er fra Songdalen, 20 år gammel og aktiv i Grønn Ungdom. Sammen med Elisabeth Udjus fra Søgne er hun blant ungdomskandidatene høyest på lista til lokalvalget i nye Kristiansand.

- Elisabeth står på 4. plass, og Kristin på 8. plass på valglista til bystyret. Kristin er veldig fornøyd med den grønne politikken som ble vedtatt, melder kommunestyrerepresentant for MDG i Songdalen, Hildegunn Schuff.

Hun forteller videre at på landsmøtet til MDG ble det vedtatt tretten veldig fine valgløfter.

– De er med på å sikre at nye Kristiansand kan nå nullutslipps-målene sine, sier Knutsen.

Schuff som deltok på landsmøte for første gang og gjorde sin debut på talerstolen er fornøyd med vedtatte valgløfter.

Hildegunn Schuff på talerstolen under MDG sitt landsmøte. Foto: Privat

- Jeg synes valgløftene får fram hjertesakene våre på en god måte. Klimaomstilling, dyr og natur, og økt livskvalitet, sier Schuff.

- Vi står midt i en klima- og naturkrise og kan ikke vente lenger med å handle. Å ta vare på livsgrunnlaget må legge rammene for all politikk. MDG går i inn for klimabudsjett i alle kommuner. For nye Kristiansand vil dette bety at klimabudsjettet må følges opp i en mye større grad enn det som blir gjort i dag, sier Knutsen.

Representantene drar hjem fra landsmøtet med samstemt budskap.

De mener at klimabudsjett er et kjempeviktig virkemiddel for å kutte utslipp i kommunene, fordi dette kartlegger hvor utslippene skjer, hvor kuttene må komme og hvem som må ansvarliggjøres.

Bedre skolestart

Agder-delegasjonen deltok aktivt i skoledebatten på landsmøtet. MDG vil ha en bedre skolestart for de minste, med mer lek og bevegelse i første klasse, nok pedagoger til å følge opp, og leksefri i begynnelsen av skoleløpet.

- Vi diskuterte fleksibel skolestart, og er glade for at vi fikk gjennomslag for at vi ikke vil ha mer av det enn det som det allerede er rom for. I stedet for at foreldre skal måtte gruble på om barnet er «skolemodent», vil vi heller gjøre skolen barnemoden, understreker Schuff som mener at det henger godt sammen med resten av den grønne skolepolitikken.

– Den legger vekt på nok fagfolk og styrking av praktiske og estetiske fag, lek og kontakt med naturen. Heier på lokal mat, Jeg er veldig fornøyd med matpolitikken vi vedtok på landsmøtet, sier Schuff.

MDG vil satse på lokal matproduksjon og kortreist og bærekraftig mat.

– Det betyr mye for oss som kommer fra levende landbrukskommuner. Vi heier på bøndene, sier representantene fra Søgne og Songdalen.

Lokalt vil de følge opp dette blant annet med å prioritere lokalmat når kommunen gjør sine innkjøp, noe MDG har jobbet for i både Songdalen og Kristiansand.

Vinn-vind for naturen?

Det grønne landsmøtet vedtok også resolusjoner for klimakutt og bærekraftige jobber, klimabelønning og en nullvisjon mot tap av naturmangfold. Debatten om vindkraft og naturvern var kanskje den vanskeligste. MDG samlet seg til slutt om et vedtak om en restriktiv utbygging av vindkraft på land, som ikke skal skje i uberørt natur, men heller der det allerede er menneskelige inngrep. Dette skal kombineres med mer energisparing og satsing på å utvikle havvind.